Chuyến thăm quan trường tại Canada

Chuyến thăm quan trường tại Canada

Ontario là t?nh t?p trung nhi?u tru?ng d?i h?c và cao d?ng, v?i g?n 40% dân s? c? nu?c t?p trung. Ðây th?c s? là môi tru?ng thú v? d? các b?n sinh viên tìm hi?u, h?c h?i và giao luu van hóa.

Hon 10 nam làm d?i tác v?i hon 500 tru?ng: ti?ng anh, trung h?c, cao d?ng, d?i h?c t?i Canada. M?i nam, Ð?i Thiên Son du?c nhi?u tru?ng khác nhau m?i di qua tham quan tru?ng và tìm hi?u tình hình h?c sinh Ð?i Thiên Son g?i qua.
 

Trong tháng 05/2017, Ð?i Thiên Son du?c gi?y m?i c?a hon 20 tru?ng trung h?c, cao d?ng, d?i h?c t?i Toronro, Ottawa, Quebec.  Ðây là bu?c di?m d? các b?n h?c sinh, sinh viên có thêm thông tin hon v? tru?ng du h?c Canada 2017 – 2018

Danh sách tru?ng Ð?i Thiên Son tham quan:

 • International Centre for EAP
 • George Brown College St. James Campus
 • George Brown College
 • Centennial College
 • Niagara College
 • St Mary Academy Catholic Secondary School
 • Greenwood Secondary School
 • Saint Paul University
 • Memorial University
 • University of Toronto
 • OCAD University
 • York University
 • Herzing College
 • Greystone College
 • University College
 • Seneca College Newnham Campus
 • Heydon Park Secondary School
 • Leaside High School
 • York Humber High School
 • City School
 • Và m?t s? tru?ng khác
CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC ĐẠI THIÊN SƠN
Địa chỉ: 339/79A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP. HCM
Hot line:  0908.3939.95 - 0902 3839 95
Điện thoại:  (028) 35264249 – 35264254 - 35264293 - Fax: (08) 35264259
Email:   contact@daithienson.com
Web: www.daithienson.com – www.visadulichmy.vn
Facebook: facebook.com/duhocdaithienson

Ưu điểm nổi bật của chúng tôi

Sự kiện sắp diễn ra

Các tin đã xem

Vị trí của Ad banner về hội thảo (gần nhất)